Horizontic mapuje teren stosując fotogrametrię niskopułapową z wykorzystaniem dronów. Dzięki zastosowaniu dużej wiedzy geodezyjnej i fotogrametrycznej dokładność dostarczanych opracowań przez firmę Horizontic jest na pierwszym miejscu w kraju. 

Dokumentacje jaką firma Horizontic dostarcza  stosuje się do celów geodezyjnych, do projektowania  obiektów inżynieryjnych, precyzyjnej wyceny kosztów przedprzetargowych, aktualizacji map, kreślenia map, obliczeń objętości, inwentaryzacji zasobów gruntowych, inspekcji terenowych, archiwizacji stanu terenu i szlaków komunikacyjnych a także do  innych celów oraz potrzeb. 

Firma Horizontic dostarcza chmury punktów, sklasyfikowane chmury punktów, mapy hipsometryczne ( NMT ), ortofotomapy, modele 3D, obliczenia objętościowe, filmy inspekcyjne, wybrane analizy terenu.

Siedziba firmy :

Park Naukowo - Technologiczny Gliwice

Ul. Stanisława Konarskiego 18 c

44-100 Gliwice

 

Skontaktuj się z nami

bartlomiej.handke@horizontic.pl

+48 500 829 268