Szanowni goście, strona www zakładka Hydro jest nadal w budowie. Proszę oczekiwać danych

Spółka technologiczna świadcząca usługi  nowych technologii  teledetekcyjnych.

Horizontic dostarcza  dane zebrane z terenu przy pomocy dronów  o bardzo dużej dokładności x, y, z , dzięki naszym mierniczym górniczym i geodetom. Ortofotomapy, numeryczne modele terenu, modele 3D.

Dane zebrane z akwenów wodnych przy pomocy precyzyjnych urządzeń sonarowych i geopozycyjonujacych pozwalają na bardzo dokładne odwozrowanie podstawy jezior, kanałów, rzek i innych zbiorników wodnych. Mapy dna zbiorników, batymetria.

Fotogrametryczne techniki naziemne stosowane przez Horizontic pozwalaja na archwizację nawet bardzo wymagających elemetów. Ortofotoplany, fotoplany.

 

 

Horizontic

HORIZONTIC

Usługi dedykowane dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych

Dalece idąca elastycznośc pozwala na dobrą współpracę

 

Siedziba firmy :

Park Naukowo - Technologiczny Gliwice

Ul. Stanisława Konarskiego 18 c

44-100 Gliwice

 

Skontaktuj się z nami

bartlomiej.handke@horizontic.pl

+48 500 829 268